График ортопедического отделения № 1

фамилия, имя, отчество Заним.должность Продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Сериков А.В. зав.  7:48 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В отпуск
  отд.       16:48 16:48 16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48 16:48    
Сериков А.В. вр. 3:18 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В отпуск
(0,5 ст) совмещ. орт.       11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18    
Портнова Н.П. вр. 6:36 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В отпуск 8:00
  орт.       14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     14:36
Гутьев А.С. вр. 6:36 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00
  орт.       14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36
Полякова Т.В. вр. 6:36 В В отпуск 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24
  орт.       14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00
Гладков П.Е. вр. 6:36 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24
  орт.       20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00
Чуланов С.В. вр. 6:36 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24
  орт.       20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00
Череповская С.С вр. 6:36 отпуск по уходу за ребенком
  орт.  

График ортопедического отделения № 2

ФИО должность продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Пономарь  зав. 7:48 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00
Р.В. отд.       17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     16:48
Сагайдак  вр. 1:39 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00
А.В. 0,25ст орт.       18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39
Дзюбак з/вр 6:36 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24
В. З. орт.       20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00
Журавлева вр. 3:18 В В ОТПУСК   13:24 13:24   В В 13:24   13:24   13:24 В В   13:24   13:24   В В 13:24
Л. Ф. (0,5ст.) орт.         20:00   20:00       20:00   20:00   20:00       20:00   20:00       20:00
Кузичев  вр. 3:18 В В 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 В В 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 В В 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 В В 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 В В 8:00
В. В.  (0,5ст.) орт.       11:18 17:18 11:18 17:18 11:18     17:18 11:18 17:18 11:18 17:18     11:18 17:18 11:18 17:18 11:18     17:18 11:18 17:18 11:18 17:18     11:18
Ильин вр. 6:36 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В ОТПУСК 13:24
И.Ю. орт.       20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00
Сапожков вр. 6:36 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24
В.Н.   орт.       20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00
Зенкин вр. 6:36 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В ОТПУСК 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00
А.В.  орт.       14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36
Краснова вр. 6:36 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00
С. В. орт.       14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36
Кабинеты терапевтического приема

Терапевтический кабинет №7

1 смена с 9-00 до 12-00 дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 03.10.2022г    
    Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н. 04.10.2022г    
       
Омарова М.Н. Захарова А.С. 05.10.2022г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
    Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
    06.10.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
    07.10.2022г Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
Омарова М.Н. Захарова А.С.    
    10.10.2022г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
       
    11.10.2022г Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
    Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н. 12.10.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
    Омарова М.Н. Захарова А.С.
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 13.10.2022г    
    Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
Кострюкова Е.В. Попова Е.В. 14.10.2022г Омарова М.Н. Захарова А.С.
       
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 17.10.2022г    
       
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 18.10.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
Кострюкова Е.В. Попова Е.В.    
Омарова М.Н. Захарова А.С. 19.10.2022г Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
       
    20.10.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н. Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
    21.10.2022г Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
    Цуканов А.С. Комлева И.А.
    24.10.2022г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
       
    25.10.2022г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
    Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 26.10.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
Кострюкова Е.В. Попова Е.В.    
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 27.10.2022г    
    Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
Кострюкова Е.В. Попова Е.В. 28.10.2022г    
Цуканов А.С. Комлева И.А.    
    31.10.2022г    
       

Терапевтический кабинет №7

1 смена с 9-00 до 12-00 дата 2 смена с 15-20 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    03.10.2022г Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д.
       
    04.10.2022г    
       
    05.10.2022г    
       
Бондаренко И.С. Чуланова Г.Н. 06.10.2022г    
       
    07.10.2022г    
       
Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д. 10.10.2022г    
       
    11.10.2022г    
       
    12.10.2022г    
       
    13.10.2022г Бондаренко И.С. Чуланова Г.Н.
       
    14.10.2022г    
       
    17.10.2022г Бондаренко И.С. Чуланова Г.Н.
       
    18.10.2022г    
       
    19.10.2022г    
       
Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д. 20.10.2022г    
       
    21.10.2022г    
       
Бондаренко И.С. Чуланова Г.Н. 24.10.2022г    
       
    25.10.2022г    
       
    26.10.2022г    
       
    27.10.2022г Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д.
       
    28.10.2022г    
       
    31.10.2022г Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д.
       

Терапевтический кабинет №17

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    03.10.2022г    
    04.10.2022г    
    05.10.2022г    
    06.10.2022г    
    07.10.2022г    
    10.10.2022г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 11.10.2022г    
    12.10.2022г    
    13.10.2022г    
    14.10.2022г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 17.10.2022г    
    18.10.2022г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 19.10.2022г    
    20.10.2022г    
    21.10.2022г    
    24.10.2022г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 25.10.2022г    
    26.10.2022г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 27.10.2022г    
    28.10.2022г    
    31.10.2022г    

Терапевтический кабинет №18

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 03.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 04.10.2022г Тихонова О.П. Лаврентьева Н.А.
    05.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 06.10.2022г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Лаврентьева Н.А. 07.10.2022г Шабанова Т.А. Гунька Л.В.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 10.10.2022г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
    11.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 12.10.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 13.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 14.10.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 17.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 18.10.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
    19.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 20.10.2022г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 21.10.2022г Шабанова Т.А. Гунька Л.В.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 24.10.2022г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
    25.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 26.10.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 27.10.2022г    
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 28.10.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 31.10.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.

Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    03.10.2022 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Мисецкая Е.С. Маркова П.Т. 04.10.2022 Карева Н.А. Хайдарова В.А.
    05.10.2022 Приходько Н.О Лященко И.А.
Семенова С.С Маркова П.Т. 06.10.2022    
Гусева И.В. Хайдарова В.А. 07.10.2022 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Мисецкая Е.С. Маркова П.Т. 10.10.2022 Карева Н.А. Кульбаева И.Н
Алиев М.М. Хайдарова В.А. 11.10.2022 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Мисецкая Е.С. Маркова П.Т. 12.10.2022    
Гусева И.В. Хайдарова В.А. 13.10.2022 Приходько Н.О Лященко И.А.
    14.10.2022    
    17.10.2022 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Семенова С.С Маркова П.Т. 18.10.2022 Карева Н.А. Кульбаева И.Н
    19.10.2022    
Мисецкая Е.С. Маркова П.Т. 20.10.2022    
Алиев М.М. Хайдарова В.А. 21.10.2022 Приходько Н.О Лященко И.А.
    24.10.2022    
    25.10.2022 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Мисецкая Е.С. Маркова П.Т. 26.10.2022    
    27.10.2022 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Семенова С.С Маркова П.Т. 28.10.2022 Карева Н.А. Кульбаева И.Н
Алиев М.М. Хайдарова В.А. 31.10.2022    
         

Терапевтический кабинет №12 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Ладанова Н.А. Таганова И.Ю. 03.10.2022    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 04.10.2022    
    05.10.2022 Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г.
Мисецкая Е.С. Маркова П.Т. 06.10.2022 Ладанова Н.А. Таганова И.Ю.
    07.10.2022    
    10.10.2022 Ладанова Н.А. Таганова И.Ю.
    11.10.2022    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 12.10.2022    
Ладанова Н.А. Таганова И.Ю. 13.10.2022 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 14.10.2022    
    17.10.2022 Семенова С.С. Маркова П.Т.
Мисецкая Е.С. Маркова П.Т. 18.10.2022 Ладанова Н.А. Таганова И.Ю.
    19.10.2022 Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г.
    20.10.2022 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
Ладанова Н.А. Таганова И.Ю. 21.10.2022    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 24.10.2022    
    25.10.2022    
    26.10.2022 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
    27.10.2022    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 28.10.2022    
    31.10.2022 Семенова С.С. Маркова П.Т.

Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 15-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 03.10.2022    
       
    04.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Маркова А.В. Харитонова С.А. 05.10.2022    
       
    06.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Коробова А.М. Рябцева М.Н.
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 07.10.2022 Можаева Е.А. Синицына С.В.
    Тимофеева К.А. Синицына С.В.
Тимофеева К.А. Синицына С.В. 10.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
Можаева Е.А. Синицына С.В. Иваненко Е.Н. Липова Е.А.
Маркова А.В. Харитонова С.А. 11.10.2022    
Коробова А.М. Рябцева М.Н.    
    12.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Маркова А.В. Харитонова С.А. 13.10.2022    
       
    14.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Коробова А.М. Рябцева М.Н.
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 17.10.2022    
       
Тимофеева К.А. Синицына С.В. 18.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
Можаева Е.А. Синицына С.В. Красноруцкая К.И. Харитонова С.А.
Маркова А.В. Синицына С.В. 19.10.2022 Леонова А.А. Липова Е.А.
       
    20.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 21.10.2022    
       
    24.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
       
Маркова А.В. Харитонова С.А. 25.10.2022    
       
    26.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
       
Маркова А.В. Харитонова С.А. 27.10.2022 Леонова А.А. Рябцева М.Н.
       
    28.10.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Маркова А.В. Харитонова С.А. 31.10.2022