График ортопедического отделения № 1

фамилия, имя, отчество Заним.должность Продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Дата
Сагайдак А.В. зав.  7:48 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В    
  отд.   16:48     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00      
Сагайдак А.В. вр. 3:18 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В    
(0,5 ст) совмещ. орт.   11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18      
Портнова Н.П. вр. 6:36 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В    
  орт.   14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36      
Рагимов  вр. 3:18 8:00 В В 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 В В 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 В В 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 В В 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 В    
Э.Э.  (0,5 ст) орт.   11:18     17:18 11:18 17:18 11:18 17:18     11:18 17:18 11:18 17:18 11:18     17:18 11:18 17:18 11:18 17:18     11:18 17:18 11:18 17:18 11:18      
Полякова Т.В. вр. 6:36 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В отпуск    
  орт.   20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00        
Гладков П.Е. вр. 6:36 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В    
  орт.   20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00      
Чуланов С.В. вр. 6:36 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В    
  орт.   20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00      
Рамизов вр. 3:18 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В отпуск    
Р.Б.  орт.   14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36        
Череповская С.С вр. 6:36 ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  
  орт.  

График ортопедического отделения № 2

ФИО должность продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Пономарь  зав. 7:48 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В
Р.В. отд.   17:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 15:48  
Пономарь  вр. 3:18 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В
Р.В.(0,5ст.)  орт.   11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18  
Дзюбак з/вр 6:36 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В отпуск
В. З. орт.   20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00    
Журавлева вр. 3:18   В В           В В           В В           В В           В
Кузичев  вр. 6:36 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В
В. В.   орт.   14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36  
Гутьев вр. 6:36 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В
А.С.   орт.   20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00  
Ильин вр. 6:36 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В
И.Ю. орт.   20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00  
Сапожков вр. 6:36 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В
В.Н.   орт.   20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00  
Зенкин вр. 6:36 отпуск 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В
А.В.  орт.   14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36  
Краснова вр. 6:36 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В
С. В. орт.   14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36  
Кабинеты терапевтического приема

Кабинет №1

1 смена с 9.00 до 12.00 дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Гутьева Е.С. Морген Н.В. 01.09.2023г    
    04.09.2023г    
    05.09.2023г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 06.09.2023г Гутьева Е.С. Морген Н.В.
    07.09.2023г    
    08.09.2023г    
    11.09.2023г Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д.
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 12.09.2023г    
Гутьева Е.С. Морген Н.В. 13.09.2023г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
    14.09.2023г    
    15.09.2023г    
    18.09.2023г    
    19.09.2023г    
    20.09.2023г Гутьева Е.С. Морген Н.В.
    21.09.2023г Бондаренко И.С. Чуланова Г.Н.
    22.09.2023г    
    25.09.2023г Бондаренко И.С. Чуланова Г.Н.
    26.09.2023г    
Гутьева Е.С. Морген Н.В. 27.09.2023г    
    28.09.2023г    
    29.09.2023г    

Терапевтический кабинет №17

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.09.2023г    
ГерасимоваЮ.С. Гайдукова Е.В. 04.09.2023г    
    05.09.2023г    
ГерасимоваЮ.С. Гайдукова Е.В. 06.09.2023г    
Ланщикова Н.С Будянская Т.В 07.09.2023г    
    08.09.2023г    
    11.09.2023г    
ГерасимоваЮ.С. Попова Е.В. 12.09.2023г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 13.09.2023г    
    14.09.2023г Ланщикова Н.С Будянская Т.В
    15.09.2023г    
    18.09.2023г    
    19.09.2023г    
ГерасимоваЮ.С. Попова Е.В. 20.09.2023г    
    21.09.2023г    
Кострюкова Е.В. Попова Е.В. 22.09.2023г    
    25.09.2023г    
Кострюкова Е.В. Попова Е.В. 26.09.2023г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 27.09.2023г    
ГерасимоваЮ.С. Гайдукова Е.В. 28.09.2023г    
    29.09.2023г Кострюкова Е.В. Попова Е.В.

Терапевтический кабинет №18

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.09.2023г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 04.09.2023г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
    05.09.2023г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 06.09.2023г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 07.09.2023г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 08.09.2023г    
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 11.09.2023г . .
    12.09.2023г    
    13.09.2023г    
    14.09.2023г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
    15.09.2023г . .
.   18.09.2023г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
    19.09.2023г .  
.   20.09.2023г    
    21.09.2023г    
.   22.09.2023г    
    25.09.2023г    
    26.09.2023г    
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 27.09.2023г    
    28.09.2023г Князева И.А. Хлебцова Е.П.

Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.09.2023 Казанкова О.В. Маркова П.Т.
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 04.09.2023    
    05.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.
    06.09.2023    
    07.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 08.09.2023    
    11.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 12.09.2023 Карева Н.А. Хайдарова В.А.
    13.09.2023    
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 14.09.2023    
    15.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 18.09.2023    
    19.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 20.09.2023    
    21.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 22.09.2023    
    25.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 26.09.2023    
    27.09.2023    
Мисецкая Е.С. Таганова И.Ю. 28.09.2023 Карева Н.А. Хайдарова В.А.
    29.09.2023 Казанкова О.В. Таганова И.Ю.

Терапевтический кабинет №12

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.09.2023    
    04.09.2023 Петялина Н.В. Хайдарова В.А.
    05.09.2023    
    06.09.2023    
Ладанова Н.А. Карпович О.В. 07.09.2023    
    08.09.2023 Петялина Н.В. Хайдарова В.А.
    11.09.2023    
    12.09.2023 Ладанова Н.А. Маркова П.Т.
    13.09.2023    
    14.09.2023    
    15.09.2023    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 18.09.2023 Ладанова Н.А. Маркова П.Т.
    19.09.2023    
    20.09.2023 Петялина Н.В. Хайдарова В.А.
Ладанова Н.А. Маркова П.Т. 21.09.2023    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 22.09.2023    
Ладанова Н.А. Маркова П.Т. 25.09.2023    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 26.09.2023 Петялина Н.В. Хайдарова В.А.
    27.09.2023    
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 28.09.2023 Ладанова Н.А. Маркова П.Т.
    29.09.2023    

Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 15-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.09.2023    
       
    04.09.2023 Маркова А.В. Харитонова С.А.
       
Маркова А.В. Харитонова С.А. 05.09.2023    
       
    06.09.2023 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Маркова А.В. Харитонова С.А. 07.09.2023    
       
    08.09.2023 Маркова А.В. Харитонова С.А.
       
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 11.09.2023    
       
    12.09.2023 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
       
    13.09.2023    
       
    14.09.2023    
       
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 15.09.2023 Можаева Е.А. Синицына С.В.
       
    18.09.2023    
       
    19.09.2023    
       
    20.09.2023 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
       
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 21.09.2023 Иваненко Е.Н. Липова Е.А.
       
    22.09.2023    
       
Маркова А.В. Харитонова С.А. 25.09.2023    
Волкова Ю.А. Саенко Е.И.    
    26.09.2023 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Маркова А.В. Харитонова С.А. 27.09.2023    
       
    28.09.2023 Маркова А.В. Харитонова С.А.
    Коробова А.М. Рябцева М.Н.
Маркова А.В. Харитонова С.А. 29.09.2023