Ортопедическое отд. №1

фамилия, имя, отчество Заним.должность Продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Сериков А.В. зав.  7:48 ОТПУСК 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
  отд.   16:48 16:48 16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48 15:48
Сериков А.В. вр. 3:18 ОТПУСК 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
(0,5 ст) совмещ. орт.   11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 10:48
Портнова Н.П. вр. 6:36 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24
  орт.   14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 19:00
Гладков П.Е. вр. 6:36 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В ОТПУСК
  орт.   20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00    
Чуланов С.В. вр. 6:36 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00
  орт.   20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 13:36
Гутьев А.С. вр. 6:36 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24
  орт.   14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 19:00
Полякова Т.В. вр. 6:36 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24
  орт.   14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 19:00
Череповская С.С вр. 3,18 13:24   В В 13:24   13:24   13:24 В В   13:24   13:24   В В 13:24   13:24   13:24 В В   13:24   13:24  
(0,5 ст) орт.   20:00       20:00   20:00   20:00       20:00   20:00       20:00   20:00   20:00       20:00   19:30  

Ортопедическое отд. №2

ФИО должность продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Пономарь  зав. 7:48 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
Р.В. отд.   17:00 17:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00     17:00 17:00 17:00 17:00 16:00
Сагайдак  вр. 1:39 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
А.В. 0,25ст орт.   18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39
Дзюбак з/вр 6:36 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00
В. З. орт.   20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36
Журавлева вр. 3,18   8:00 В В   8:00   8:00   В В 8:00   8:00   8:00 В В   8:00   8:00   В В 8:00   8:00   8:00
Л. Ф. ( 0,5ст.) орт.     14:36       14:36   14:36       14:36   14:36   14:36       14:36   14:36       14:36   14:36   14:06
Сериков  вр. 6:36 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24
Е. П.   орт.   14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00
Ильин вр. 6:36 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00
И.Ю. орт.   20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36
Сапожков вр. 6:36 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00
В.Н.   орт.   20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36
Зенкин вр. 6:36 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24
А.В.  орт.   14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00
Краснова вр. 6:36 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24
С. В. орт.   14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00
Кабинеты терапевтического приема

Кабинет №3

1 смена с 9.00 до 12.00 дата 2 смена с 17.00 до 19.00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.04.2021г    
    02.04.2021г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.
    05.04.2021г    
    06.04.2021г    
    07.04.2021г    
    08.04.2021г    
    09.04.2021г    
    12.04.2021г    
    13.04.2021г    
    14.04.2021г    
    15.04.2021г    
    16.04.2021г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.
    19.04.2021г    
    20.04.2021г    
    21.04.2021г    
    22.04.2021г    
    23.04.2021г    
    26.04.2021г    
    27.04.2021г    
    28.04.2021г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.
    29.04.2021г    
    30.04.2021г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.

Кабинет №7

1 смена с 9-00 до 12-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 01.04.2021г    
    Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
    02.04.2021г    
       
    05.04.2021г Мельник Д.П. Чуланова Г.Н.
       
Пиксаева И.Е. Нечунеева Ю.Е. 06.04.2021г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.    
    07.04.2021г    
       
    08.04.2021г    
    Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
    09.04.2021г Мельник Д.П. Чуланова Г.Н.
       
    12.04.2021г    
       
    13.04.2021г Мельник Д.П. Чуланова Г.Н.
    Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н. 14.04.2021г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
    15.04.2021г Побережник А.В. Чуланова Г.Н.
    Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
    16.04.2021г    
       
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 19.04.2021г    
       
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 20.04.2021г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
    21.04.2021г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
       
    22.04.2021г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
    23.04.2021г    
       
    26.04.2021г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
       
    27.04.2021г Мельник Д.П. Чуланова Г.Н.
    Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н. 28.04.2021г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 29.04.2021г Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
       
    30.04.2021г    
       

Кабинет №17

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 01.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    02.04.2021г Попова Ю.В. Комлева И.А.
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 05.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
Саенко О.А. Морген Н.В. 06.04.2021г Попова Ю.В. Комлева И.А.
    07.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    08.04.2021г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 09.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    12.04.2021г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 13.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    14.04.2021г    
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 15.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    16.04.2021г Попова Ю.В. Комлева И.А.
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 19.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    20.04.2021г Попова Ю.В. Комлева И.А.
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 21.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    22.04.2021г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 23.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    26.04.2021г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 27.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    28.04.2021г    
Попова Ю.В. Комлева И.А. 29.04.2021г Саенко О.А. Морген Н.В.
    30.04.2021г    

Кабинет №18

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 01.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 02.04.2021г Тихонова О.П. Гудкова Т.Д.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 05.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 06.04.2021г Тихонова О.П. Гудкова Т.Д.
    07.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 08.04.2021г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Гудкова Т.Д. 09.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 12.04.2021г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
    13.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 14.04.2021г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 15.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 16.04.2021г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 19.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 20.04.2021г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
    21.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 22.04.2021г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 23.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 26.04.2021г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
    27.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 28.04.2021г    
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 29.04.2021г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 30.04.2021г    

Кабинет №11

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.04.2021 Семенова С.С. Савостина Е.Г.
Семенова С.С. Савостина Е.Г. 02.04.2021 Карева Н.А. Кривенко Н.А.
    05.04.2021    
    06.04.2021 Карева Н.А. Кривенко Н.А.
Гусева И.В. Кудимова М.В. 07.04.2021 Семенова С.С. Савостина Е.Г.
    08.04.2021    
Гусева И.В. Кудимова М.В. 09.04.2021 Семенова С.С. Савостина Е.Г.
    12.04.2021 Карева Н.А. Кульбаева И.Н.
    13.04.2021 Приходько Н.О. Овсянникова а.Н.
Семенова С.С. Савостина Е.Г. 14.04.2021    
    15.04.2021    
Семенова С.С. Савостина Е.Г. 16.04.2021    
Гусева И.В. Кудимова М.В. 19.04.2021 Приходько Н.О. Овсянникова а.Н.
    20.04.2021 Карева Н.А. Кривенко Н.А.
Гусева И.В. Кудимова М.В. 21.04.2021 Приходько Н.О. Овсянникова а.Н.
Семенова С.С. Савостина Е.Г. 22.04.2021 Карева Н.А. Кривенко Н.А.
    23.04.2021 Семенова С.С. Савостина Е.Г.
    26.04.2021    
    27.04.2021 Приходько Н.О. Овсянникова а.Н.
Семенова С.С. Савостина Е.Г. 28.04.2021    
    29.04.2021 Приходько Н.О. Овсянникова а.Н.
    30.04.2021    

Кабинет №12

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Ладанова Н.А. Кудимова М.В. 01.04.2021    
    02.04.2021 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
    05.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    06.04.2021 Ладанова Н.А. Кудимова М.В.
    07.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    08.04.2021 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
Ладанова Н.А. Кудимова М.В. 09.04.2021    
    12.04.2021 Ладанова Н.А. Кудимова М.В.
    13.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    14.04.2021 Петялина Н.В. Кривенко Н.А.
Ладанова Н.А. Кудимова М.В. 15.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    16.04.2021    
Ладанова Н.А. Кудимова М.В. 19.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    20.04.2021 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
    21.04.2021    
    22.04.2021 Петялина Н.В. Кривенко Н.А.
Ладанова Н.А. Кудимова М.В. 23.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    26.04.2021    
    27.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    28.04.2021 Ладанова Н.А. Кудимова М.В.
    29.04.2021 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    30.04.2021 Ладанова Н.А. Кудимова М.В.

Кабинет №27

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 15-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Коробова А.М. Рябцева М.Н. 01.04.2021    
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 02.04.2021 Коробова А.М. Рябцева М.Н.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
    05.04.2021 Волкова Ю.А. Саенко Е.И.
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 06.04.2021 Воробьёва К.И Рябцева М.Н.
    Коробова А.М. Рябцева М.Н.
    07.04.2021    
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 08.04.2021 Коробова А.М. Рябцева М.Н.
    Даренских Ю.Л. Харитонова С.А.
    09.04.2021 Леонова А.А. Липова Е.А.
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 12.04.2021 Коробова А.М. Рябцева М.Н.
    Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Воробьёва К.И. Рябцева М.Н. 13.04.2021 Волкова Ю.А. Саенко Е.И.
    Пятова Н.А. Липова Е.А.
Иванова М.Д. Синицына С.В. 14.04.2021 Даренских Ю.Л. Харитонова С.А.
       
    15.04.2021 Иваненко Е.М. Липова Е.А.
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 16.04.2021 Даренских Ю.Л. Харитонова С.А.
       
    19.04.2021 Волкова Ю.А. Саенко Е.И.
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 20.04.2021 Коробова А.М. Рябцева М.Н.
Можаева Е.А. Синицына С.В. Даренских Ю.Л. Харитонова С.А.
    21.04.2021    
       
Пятова Н.А. Липова Е.А. 22.04.2021 Леонова А.А. Рябцева М.Н.
Иванова М.Д. Синицына С.В. Воробьёва К.И Рябцева М.Н.
    23.04.2021    
       
Можаева Е.А. Синицына С.В. 26.04.2021 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
    Даренских Ю.Л. Харитонова С.А.
    27.04.2021 Волкова Ю.А. Саенко Е.И.
       
    28.04.2021 Даренских Ю.Л. Харитонова С.А.
       
    29.04.2021    
       
    30.04.2021 Коробова А.М. Рябцева М.Н.
    Даренских Ю.Л. Харитонова С.А.