График ортопедического отделения № 1

фамилия, имя, отчество Заним.должность Продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Сериков А.В. зав.  7:48 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В В 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00
  отд.   16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48 16:48       16:48 16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48 16:48     16:48 16:48 16:48 16:48
Сериков А.В. вр. 3:18 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В В 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00
(0,5 ст) совмещ. орт.   11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18       11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18 11:18     11:18 11:18 11:18 11:18
Портнова Н.П. вр. 6:36 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В В 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24
  орт.   14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00       20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00
Гутьев А.С. вр. 6:36 8:00 13:24 8:00 В В ОТПУСК 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24
  орт.   14:36 20:00 14:36     14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00
Полякова Т.В. вр. 6:36 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В В 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24
  орт.   14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00       20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00
Гладков П.Е. вр. 6:36 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В В 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00
  орт.   20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36       14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36
Чуланов С.В. вр. 6:36 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В В 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00
  орт.   20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36       14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36
Череповская С.С вр. 6:36 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В В 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00
  орт.   20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36       14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36

График ортопедического отделения № 2

ФИО должность продолж. раб. дня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Пономарь  зав. 7:48 ОТПУСК 8:00 8:00 8:00 8:00 В В 8:00 8:00 8:00 8:00
Р.В. отд.   17:00 17:00 17:00 16:12     17:00 17:00 17:00 16:12
Сагайдак  вр. 1:39 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В В 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 В В 17:00 17:00 17:00 17:00
А.В. 0,25ст орт.   18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39       18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39 18:39     18:39 18:39 18:39 18:39
Дзюбак з/вр 6:36 ОТПУСК 13:24 8:00 13:24 8:00 В В В 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00
В. З. орт.   20:00 14:36 20:00 14:36       14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36
Журавлева вр. 3:18 13:24   13:24 В В 13:24   13:24   В В В   13:24   13:24 В В   13:24   13:24   В В 13:24   13:24 13:24
Л. Ф. (0,5ст.) орт.   20:00   20:00       20:00   20:00           20:00   20:00       20:00   20:00       20:00   20:00 16:42
Сериков  вр. 6:36 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В ОТПУСК 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24
Е. П.   орт.   14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00
Ильин вр. 6:36 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В В 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00
И.Ю. орт.   20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36       14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36
Сапожков вр. 6:36 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В В 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00
В.Н.   орт.   20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36       14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36
Зенкин вр. 6:36 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В В 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24
А.В.  орт.   14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00       20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00
Краснова вр. 6:36 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В В 13:24 8:00 13:24 8:00 В В 13:24 8:00 13:24 8:00 13:24 В В 8:00 13:24 8:00 13:24
С. В. орт.   14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00       20:00 14:36 20:00 14:36     20:00 14:36 20:00 14:36 20:00     14:36 20:00 14:36 20:00
Кабинеты терапевтического приема

Терапевтический кабинет №7

1 смена с 9-00 до 12-00 дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.06.2022г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
    Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 02.06.2022г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
    Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
    03.06.2022г Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
       
    06.06.2022г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
       
    07.06.2022г Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
    Кострюкова Е.В. Попова Е.В.
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 08.06.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 09.06.2022г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
       
Кострюкова Е.В. Попова Е.В. 10.06.2022г    
       
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 14.06.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
    15.06.2022г Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
       
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 16.06.2022г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
    Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
    17.06.2022г Кострюкова Е.В. Чуланова Г.Н.
       
Кострюкова Е.В. Чуланова Г.Н. 20.06.2022г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
       
    21.06.2022г Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
       
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 22.06.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 23.06.2022г Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д.
    Кострюкова Е.В. Чуланова Г.Н.
Кострюкова Е.В. Чуланова Г.Н. 24.06.2022г    
       
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 27.06.2022г Кострюкова Е.В. Чуланова Г.Н.
       
Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н. 28.06.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
    29.06.2022г Пиксаева И.Е. Чуланова Г.Н.
       
Пиксаева И.Е. Гудкова Т.Д. 30.06.2022г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
Кострюкова Е.В. Попова Е.В.    
1 смена с 9-00 до 12-00 дата 2 смена с 15-20 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.06.2022г    
       
    02.06.2022г    
       
    03.06.2022г    
    Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д.
Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д. 06.06.2022г    
       
Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д. 07.06.2022г    
       
    08.06.2022г    
       
    09.06.2022г    
       
    10.06.2022г    
       
    14.06.2022г    
       
    15.06.2022г    
    Бондаренко И.С. Гудкова Т.Д.
    16.06.2022г    
       
    17.06.2022г    
       
    20.06.2022г    
       
    21.06.2022г    
       
    22.06.2022г    
       
    23.06.2022г    
       
    24.06.2022г    
       
    27.06.2022г    
       
    28.06.2022г    
       
    29.06.2022г    
       
    30.06.2022г    
       

Терапевтический кабинет №17

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    02.06.2022г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
    03.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    06.06.2022г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
    07.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    08.06.2022г    
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 09.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    10.06.2022г    
    14.06.2022г    
    15.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    16.06.2022г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
    17.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    20.06.2022г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
    21.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    22.06.2022г    
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 23.06.2022г Мисько О.А. Морген Н.В.
    24.06.2022г    
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 27.06.2022г    
    28.06.2022г    
    29.06.2022г    
    30.06.2022г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.

Терапевтический кабинет №18

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 02.06.2022г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 03.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 06.06.2022г Князева И.А. Калашникова В.В.
    07.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 08.06.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Калашникова В.В. 09.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 10.06.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 14.06.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
    15.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 16.06.2022г    
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 17.06.2022г Шабанова Т.А. Гунькина Л.В.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 20.06.2022г    
    21.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 22.06.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
    23.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 24.06.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
    27.06.2022г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 28.06.2022г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 29.06.2022г Шабанова Т.А. Гунькина Л.В.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 30.06.2022г Князева И.А. Хлебцова Е.П.

Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Алиев М.М. Таганова И.Ю. 01.06.2022    
Семенова С.С. Маркова П.Т. 02.06.2022 Карева Н.А. Кульбаева И.Н.
Гусева И.В. Таганова И.Ю. 03.06.2022 Казанкова О.В. Савостина Е.Г.
    06.06.2022    
Алиев М.М. Таганова И.Ю. 07.06.2022 Приходько Н.О. Лященко И.А.
    08.06.2022 Карева Н.А. Кульбаева И.Н.
    09.06.2022 Казанкова О.В. Савостина Е.Г.
Семенова С.С. Маркова П.Т. 10.06.2022 Гусева И.В. Таганова И.Ю.
    14.06.2022 Карева Н.А. Кульбаева И.Н.
Алиев М.М. Хайдарова В.А. 15.06.2022 Приходько Н.О. Лященко И.А.
    16.06.2022 Череповская С.С. Таганова И.Ю.
    17.06.2022 Казанкова О.В. Савостина Е.Г.
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 20.06.2022 Карева Н.А. Кульбаева И.Н.
    21.06.2022 Приходько Н.О. Лященко И.А.
Семенова С.С. Маркова П.Т. 22.06.2022    
Алиев М.М. Хайдарова В.А. 23.06.2022 Казанкова О.В. Савостина Е.Г.
    24.06.2022 Гусева И.В. Таганова И.Ю.
Гусева И.В. Таганова И.Ю. 27.06.2022 Приходько Н.О. Лященко И.А.
    28.06.2022 Карева Н.А. Хайдарова В.А.
Алиев М.М. Хайдарова В.А. 29.06.2022    
    30.06.2022    

Терапевтический кабинет №12 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.06.2022    
    02.06.2022 Ладанова Н.А. Таганова И.Ю.
    03.06.2022 Семенова С.С. Маркова П.Т.
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 06.06.2022 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
    07.06.2022 Казанкова О.В. Савостина Е.Г.
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 08.06.2022    
    09.06.2022    
    10.06.2022 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
Мисецкая Е.С. Савостина Е.Г. 14.06.2022    
    15.06.2022 Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г.
Мисецкая Е.С. Савостина Е.Г. 16.06.2022 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
    17.06.2022 Семенова С.С. Бурлакова И.В.
Мисецкая Е.С. Хайдарова В.А. 20.06.2022    
    21.06.2022 Казанкова О.В. Савостина Е.Г.
Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г. 22.06.2022 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
    23.06.2022    
Мисецкая Е.С. Савостина Е.Г. 24.06.2022 Петялина Н.В. Кульбаева И.Н.
    27.06.2022 Казанкова О.В. Савостина Е.Г.
Мисецкая Е.С. Савостина Е.Г. 28.06.2022    
    29.06.2022 Смирнова Т.Ф. Савостина Е.Г.
Семенова С.С. Маркова П.Т. 30.06.2022    

Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 15-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.06.2022 Маркова А.В. Рябцева М.Н.
       
Иванова М.Д Синицына С.В. 02.06.2022 Воробьева К.И. Рябцева М.Н.
       
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 03.06.2022 Маркова А.В. Рябцева М.Н.
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 06.06.2022 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Можаева Е.А. Синицына С.В.    
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 07.06.2022 Иваненко Е.Н. Липова Е.А.
    Маркова А.В. Рябцева М.Н.
Иванова М.Д Синицына С.В. 08.06.2022 Коробова А.М. Рябцева М.Н.
       
    09.06.2022 Маркова А.В. Рябцева М.Н.
       
    10.06.2022 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
    Леонова А.А. Саенко Е.И.
Иванова М.Д. Синицына С.В. 14.06.2022    
Можаева Е.А. Синицына С.В.    
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 15.06.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 16.06.2022    
       
    17.06.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А
    Тимофеева К.А. Липова Е.А.
Иванова М.Д. Синицына С.В. 20.06.2022 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Можаева Е.А. Синицына С.В.    
    21.06.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 22.06.2022 Коробова А.М. Харитонова С.А
    Леонова А.А. Липова Е.А.
    23.06.2022 Маркова А.В. Захарова А.С.
       
    24.06.2022    
       
Волкова Ю.А. Саенко Е.И. 27.06.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А
       
    28.06.2022 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
       
    29.06.2022 Маркова А.В. Харитонова С.А
       
    30.06.2022