График работы врачей и м/сестер в платном кабинете № 3
август 2020г.

1 смена с 9.00 до 12.00 дата 2 смена с 17.00 до 19.00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    08.07.2020г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.
    09.07.2020г    
    10.07.2020г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.
    13.07.2020г    
    22.07.2020г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.
    23.07.2020г    
    24.07.2020г Иванова Ю.А. Хлебцова Е.П.

График работы врачей и м/сестер в платном кабинете №7
август 2020г.

1 смена с 9-00 до 12-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.07.2020г Мельник Д.П. Аниковская А.А.
    Побережник А.В. Чуланова Г.Н.
Бондаренко И.С. Попова Е.В. 02.07.2020г Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В. Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
    03.07.2020г Мельник Д.П. Аниковская А.А.
    Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А.
Бондаренко И.С. Попова Е.В. 06.07.2020г    
       
    07.07.2020г Мельник Д.П. Аниковская А.А.
    Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.
Бондаренко И.С. Нечунеева Ю.Е. 08.07.2020г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.    
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 09.07.2020г Бондаренко И.С. Нечунеева Ю.Е.
    Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.
    10.07.2020г    
       
Лисянский В.Л. Дуденкова Е.В. 13.07.2020г Побережник А.В. Чуланова Г.Н.
       
Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В. 14.07.2020г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
    15.07.2020г Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.
       
Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В. 16.07.2020г Лисянский В.Л. Дуденкова Е.В.
       
    17.07.2020г    
       
    20.07.2020г Лисянский В.Л. Гунькина Л.В.
       
    21.07.2020г Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.
       
Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В. 22.07.2020г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
Лисянский В.Л. Дуденкова Е.В. 23.07.2020г Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.
       
    24.07.2020г    
       
Лисянский В.Л. Лаврентьева Н.А. 27.07.2020г    
       
Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В. 28.07.2020г Рамизов Р.Б. Калашникова В.В.
       
    29.07.2020г Бондаренко И.С. Нечунеева Ю.Е.
    Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.
Бондаренко И.С. Попова Е.В. 30.07.2020г    
Пиксаева И.Е. Гунькина Л.В.    

График работы врачей и м/сестер в платном кабинете № 11
август 2020г.

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
Ладанова Н.А. Кульбаева И.Н. 01.07.2020 Череповская С.С. Баданина В.А.
    02.07.2020 Петялина Н.В. Лященко И.А.
Гусева И.В. Миненко Л.А. 03.07.2020    
    06.07.2020 Ладанова Н.А. Кульбаева И.Н.
Гусева И.В. Миненко Л.А. 07.07.2020 Череповская С.С. Кривенко Н.А.
    08.07.2020 Петялина Н.В. Лященко И.А.
    09.07.2020 Приходько Н.О. Овсянникова А.Н.
    10.07.2020 Гусева И.В. Носкова Е.В.
Череповская С.С. Кульбаева И.Н. 13.07.2020 Приходько Н.О. Овсянникова А.Н.
    14.07.2020 Гусева И.В. Носкова Е.В.
    15.07.2020 Череповская С.С. Кривенко Н.А.
    16.07.2020 Петялина Н.В. Лященко И.А.
Гусева И.В. Миненко Л.А. 17.07.2020 Приходько Н.О. Овсянникова А.Н.
    20.07.2020    
Гусева И.В. Миненко Л.А. 21.07.2020 Череповская С.С. Кудимова М.В.
    22.07.2020 Петялина Н.В. Шиляева В.А.
    23.07.2020 Череповская С.С. Кудимова М.В.
    24.07.2020 Гусева И.В. Носкова Е.В.
    27.07.2020 Приходько Н.О. Овсянникова А.Н.
    28.07.2020 Гусева И.В. Носкова Е.В.
    29.07.2020 Череповская С.С. Кудимова М.В.
    30.07.2020    
    31.07.2020 Череповская С.С. Кудимова М.В.

График работы врачей и м/сестер в платном кабинете № 12
август 2020г.

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.07.2020    
    02.07.2020 Щебуняева А.А. Кульбаева И.Н.
    03.07.2020 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    06.07.2020 Карева Н.А. Лященко И.А.
    07.07.2020 Приходько Н.О. Овсянникова А.Н.
Смирнова Т.Ф. Баданина В.А. 08.07.2020 Щебуняева А.А. Кульбаева И.Н.
    09.07.2020    
    10.07.2020    
    13.07.2020 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    14.07.2020 Карева Н.А. Шиляева В.А.
Ладанова Н.А. Кульбаева И.Н. 15.07.2020    
    16.07.2020 Щебуняева А.А. Шиляева В.А.
    17.07.2020 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    20.07.2020 Карева Н.А. Шиляева В.А.
    21.07.2020 Приходько Н.О. Овсянникова А.Н.
    22.07.2020    
    23.07.2020 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    24.07.2020 Щебуняева А.А. Шиляева В.А.
    27.07.2020 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.
    28.07.2020 Карева Н.А. Шиляева В.А.
    29.07.2020    
    30.07.2020    
    31.07.2020 Смирнова Т.Ф. Носкова Е.В.

График работы врачей и м/сестер в платном кабинете № 17
август 2020г.

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    02.07.2020г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 03.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    06.07.2020г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 07.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    08.07.2020г    
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 09.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    10.07.2020г Попова Ю.В. Комлева И.А.
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 13.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    14.07.2020г Попова Ю.В. Комлева И.А.
    15.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    16.07.2020г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 17.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    20.07.2020г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 21.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    22.07.2020г    
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 23.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    24.07.2020г Попова Ю.В. Комлева И.А.
Ланщикова Н.С. Будянская Т.В. 27.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    28.07.2020г Попова Ю.В. Комлева И.А.
    29.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.
    30.07.2020г Ланщикова Н.С. Будянская Т.В.
Попова Ю.В. Комлева И.А. 31.07.2020г Саенко О.А. Морген Н.В.

График работы врачей и м/сестер в платном кабинете № 18
август 2020г.

1 смена с 9-00 до 12-00 Дата 2 смена с 14-30 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.07.2020г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Гудкова Т.Д. 02.07.2020г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 03.07.2020г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 06.07.2020г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 07.07.2020г Шабанова Т.А. Гудкова Т.Д.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 08.07.2020г    
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 09.07.2020г Шабанова Т.А. Гудкова Т.Д.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 10.07.2020г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 13.07.2020г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 14.07.2020г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
    15.07.2020г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 16.07.2020г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 17.07.2020г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 20.07.2020г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 21.07.2020г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 22.07.2020г    
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 23.07.2020г Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н.
Шабанова Т.А. Пуленко Н.Н. 24.07.2020г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
Князева И.А. Хлебцова Е.П. 27.07.2020г    
    28.07.2020г Тихонова О.П. Дуденкова Е.В.
    29.07.2020г    
    30.07.2020г Князева И.А. Хлебцова Е.П.
Тихонова О.П. Дуденкова Е.В. 31.07.2020г    

График работы врачей и м/сестер в платном кабинете № 27
август 2020г.

1 смена с 9-00 до 13-00 дата 2 смена с 15-00 до 19-00
врач мед.сестра врач мед.сестра
    01.07.2020    
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 02.07.2020 Волкова Ю.А. Немова А.С.
       
    03.07.2020    
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 06.07.2020 Даренских Ю.Л. Немова А.С.
Можаева Е.А.    
    07.07.2020    
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 08.07.2020 Воробьева К.И. Саенко Е.И.
       
    09.07.2020    
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 10.07.2020    
Можаева Е.А.    
    13.07.2020 Омарова М.Н. Брежнева И.Н.
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 14.07.2020 Даренских Ю.Л. Немова А.С.
       
    15.07.2020 Пятова Н.А. Рябцева М.Н.
       
Иванова М.Д. Синицына С.В. 16.07.2020 Пронина Л.С. Саенко Е.И.
Можаева Е.А. Коробова А.М.
    17.07.2020    
       
    20.07.2020    
       
    21.07.2020 Иваненко Е.Н. Рябцева М.Н.
       
    22.07.2020 Даренских Ю.Л. Немова А.С.
    Волкова Ю.А.
Коробова А.М. Саенко Е.И. 23.07.2020    
       
    24.07.2020    
       
    27.07.2020    
       
    28.07.2020 Даренских Ю.Л. Немова А.С.